Silverfallen Lerdala

Vi gjorde en liten utflykt till Silverfallen, som ligger bara 3 mil från där vi bor. Ändå hade varken Anders eller jag varit där tidigare. Det finns nog mycket i närområdet som man inte upptäckt ännu. Vi ska försöka bli bättre på det.

 

Kalkstenen kommer fram i botten av bäcken.

Omgivningen var väldigt vacker

Hallonbuske

Fann några stackars hallon

Här hade de murat upp för något, men vet ej vad.

 

Anders vid ett av fallen

Anders vid ett av fallen

Silverfallen

Silverfallen

Anders vid ett av fallen

Anders fick posa själv framför ett av de större fallen.

Anders och jag vid Silverfallen

Vårt första försök med självutlösaren!

Anders och jag vid Silverfallen

Nu blev det mycket bättre.

Silverfallen

Silverfallen utanför Leradala var under 1800-talet ett stort alunbruk, efter nedläggning ersatte detta av kalkbränning. Hela området bär spår efter brytning av alunskiffer och kalksten med lämningar som till exempel rödfyrhögar och kalkugnar.

 

Större delen av sluttningen vid Silverfallet-Karlsfors består av ädellövskog som har en tydligt kalkpåverkad flora. Vårblomningen är ymnig med blåsippa, smånunneört, lungört och sällsynta inslag av gulsippa. På rödfyrhögarna växer framförallt björk och sälg.